Våre tjenester


Personalet i Bodø Revisjonskontor har lang og allsidig erfaring innen revisjon og regnskap
Vi tilbyr økonomitjenester av høy kvalitet og fremtidsrettede løsninger innen tre hovedgrupper

Revisjon

Vi ønsker at vår revisjon skal gi deg verdier utover revisjonsberetningen. 

Gjennom revisjonsarbeidet hjelper vi deg å kvalitetssikre regnskapet som styringsverktøy for bedriften, og kan gi nyttige råd for å effektivisere rutiner og redusere kostnader.

Årsoppgjør og selvangivelse

Vi er klare til å hjelpe deg og deres firma med årets årsoppgjør og selvangivelse. 

Vår høye faglige kompetanse og allsidige erfaring fra bransjen, kombinert med velutprøvde datasystemer sikrer deg som kunde et profesjonelt utarbeidet årsoppgjør som inkluderer alle nødvendige ligningspapirer.

Rådgivning, regnskap og annen bistand

Vi veileder gjerne våre kunder gjennom prosessene i forbindelse med etablering av selskap, aksjeemisjoner og fusjon/fisjon. Vi kan også være en ressurs i forbindelse med salg av virksomhet og generasjonsskifter. Bodø Revisjonskontor AS er autorisert regnskapsførerselskap og vi kan påta oss oppdrag innen regnskapsførsel, lønnskjøring, fakturering mv. i den grad dette ikke kommer i konflikt med vår revisorrolle.