Informasjon


Vi vil du skal vite at...

Autorisasjon

Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører er lovbeskyttede titler og garanterer at utøveren oppfyller de faglige kravene som stilles til yrket og personen.

Bevilgning og rett til å bruke tittelen gis deretter av Finanstilsynet. I tillegg kreves det en kontinuerlig etterutdanning innen bl.a. fagområdene revisjon, skatt og regnskap.

Siden vi også er autorisert regnskapsførerselskaper vi også pålagt å følge et etterutdanningsprogram som oppfyller kravene tiletterutdanning for autoriserte regnskapsførere.

 

Medlem i DnR

Gjennom medlemskap i Den norske Revisorforening (DnR) og tilslutning til DnR Kompetanse er vi med i et omfattende og allsidig etterutdanningsprogram.

Vi er i tillegg pålagt kvalitetskontroller, både i regi av DnR og fra Finanstilsynet.
Dette bidrar til at vi til enhver tid er faglig oppdatert.

Personvern

 

Bodø Revisjonskontor AS er underlagt EUs personvernforordning (GDPR) som trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Vår behandling av personopplysninger kan du finne her

Lover og regler


Våre medarbeidere svarer gjerne på spørsmål innen våre fagområder. 


Nyttige linker for å finne info:


Skatteetaten


Brønnøysundregistrene


Altinn-portalen

Revisorforeningen


Sticos - oppslag


Lover og forskrifter